Företagen i koncernen


Det finns idag totalt 17 kommunföretag. Av dessa är det åtta bolag som ägs till 100 procent av Umeå Kommunföretag AB. Nio företag är delägda av Umeå Kommunföretag AB och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter. Ett av företagen, Kvarken Link OY, ägs till lika delar av Umeå Kommun och Vasa stad.


Nya bolag bildas och avvecklas efter behov. Ibland säljs företag eller läggs vilande. Några av kommunföretagen har också egna dotterbolag.


Så här ser ägarförhållandena ut för de kommunala bolagen (PDF)PDF