Umeå Hamn AB


Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger fastigheterna och
hamninfrastruktur i Umeå Hamn.

Umeå Hamn AB ansvarar för att de ägda fastigheterna och hamninfrastrukturen i Umeå Hamn är ändamålsenliga för verksamma i området och då främst för det hälftenägda dotterbolaget Kvarkenhamnar.

Syftet med att skapa en hamnkoncern med Umeå Hamn AB som koncernmoder och Kvarkenhamnar AB som hälftenägd dotter (tillsammans med Vasa stad) är att hålla ihop de stora investeringarna som genomförs i hamnen under 2020-2024.


Kontakt

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Lennart Holmlund

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Tillförordnad VD
Fredrik Lundberg

Mer information

Dotterbolag