Uminova Expression AB


Uminova eXpression AB är ett nytt inkubatorbolag på Konstnärligt campus i Umeå. Bolaget ska fungera som en test- och utvecklingsplattform som stödjer utveckling av idéer, innovationer, tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva företag inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i tidiga skeden.

Uminova eXpressions AB:s verksamhet bedrivs i Sliperiets lokaler på Konstnärligt campus i Umeå. Sliperiet är en unik miljö som består av dynamiska mötesplatser för forskare, studenter, näringsliv och offentliga organisationer samt verkstäder i gränslandet mellan det digitala och det fysiska, för såväl forskningsprocesser som seminarier och workshops. Verkstäderna har digital utrustning av högsta internationell klass. På Konstnärligt campus ligger bland annat Designhögskolan som rankas som nummer ett i världen, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Bildmuséet samt Humlab X.


Bolaget ägs av Uminova Holding AB och Umeå Kommunföretag AB. Uminova Holding är Umeå universitets helägda holdingbolag.


Kontakt

UMINOVA EXPRESSION
Kontaktsida på Uminova Expressions webbplats >

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE
Roland Carlsson

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Marlene Johansson

Mer information