Tillgänglighet för www.ukf.umea.se


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från www.ukf.umea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.


Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kontaktar oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet


Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll på den här webbplatsen som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt. Vår ambition är att lansera en uppdaterad webbplats i början av år 2021 och att denna ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad gäller innehåll på nuvarande webbplats som inte är helt tillgängligt åberopar Umeå Kommunföretag AB undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen publicerades den 5 maj 2013.

Redogörelsen publicerades senast 20 november 2020.