Language

Verksamhet

Fredrik Lundberg, VD och koncernchef, beskriver det som att Umeå Kommunföretag vilar på fyra viktiga ben: kollektivtrafiken, ungt entreprenörskap, administrationen av koncernen samt ägandet av dotterbolagen.

— Det första benet är ansvaret för att kollektivtrafiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi anlitar en extern leverantör för dessa ändamål. Ett annat uppdrag är att medverka till utvecklingen av unga entreprenörer genom att erbjuda personal och lokaler. Denna verksamhet drivs av BIC Factory. Det tredje benet är ledningen och det administrativa arbetet med koncernen. Och det sista men kanske största benet är ägandet av dotterbolagen, där bolagskoncernen också är internbank.

Kollektivtrafik

BIC Factory

Administration, ledning, koncerngemensamma kostnader

Ägande av dotterbolag (finansiering)