Kompetensspridning i Umeå AB

Kompetensspridning i Umeå är ett kommunägt bolag inom Umeå kommunkoncern med fokus på att förmedla kommunal kompetens och innovationer samt driva projekt inom grön teknik och innovationsutveckling. Kompetensspridnings styrelsemedlemmar är representanter från Umeå kommun samt de kommunala bolagen, Vakin, Umeå Energi, UKF och Bostaden.

NORTH SWEDEN CLEANTECH

Kompetensspridning är en av drivkrafterna bakom plattformen North Sweden Cleantech.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Syftet med North Sweden Cleantech är att stärka utvecklingen av innovativ och hållbar tillväxt, med fler jobb, jämställd utveckling, växande företag och kommersiellt gångbara erbjudanden.

Kompetensspridning är en av parterna som driver denna plattform i nära samverkan med kommunala bolag, akademi och näringsliv i regionen. Kompetensspridning gör detta för att hållbara smarta lösningar från norra Sverige hör hemma på världsmarknaden. Norra Sveriges kompetens är nödvändig för att minska klimatpåverkan och bidra till renare tillväxt.

Som en del av detta arbete driver North Sweden Cleantech ett antal projekt, av dessa deltar Kompetensspridning i två. North Sweden Cleantech – Framtidens klimartsmarta innovationsplatsoch Smart City Sweden, i den förstnämnda är Kompetensspridning den samordnandeparten. Mer om tidigare och avslutade projekt finns här.

North Sweden Cleantech- Framtidens Klimartsmarta Innovationsplats

Projektet NSC-Framtidens klimatsmarta innovationsplats har som mål att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer inom cleantechområdet i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.

Projeketet pågår 2019-2022 och finansieras till 43 % av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB, övriga samverkansparter är Skellefteå Science City, RISE Processum, Uminova Innovation och Arctic Business.

Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och Innovationsplattform som drivs av IVL Svenska miljöinstitutet och koordineras av Energimyndigheten. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka internationell spridning.

Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. En gemensam process ska tas fram i syfte att underlätta för svenska företag att exportera sina lösningar och därmed bidra till att lösa urbana utmaningar runtom i världen.

Plattformen drivs genom sex regionala noder från Umeå i norr till Malmö i söder där ambitionen är att visa upp det bästa i regionerna. Noden för Region Norr är North Sweden Cleantech. Övriga noder är, Region Mitt – Dalarna Science Park, Region Öst ‑ IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Väst – Business Region Göteborg, Region Sydöst- Cleantech Östergötland, Region Syd – Sustainable Business Hub.

Läs mer om North Sweden Cleantech.

Vill du veta mer om vilka bolag Kompetensspridning stödjer? Läs mer här.

Vill du veta vilka besöksområden som finns tillgängliga eller boka ett besök? Läs mer här.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill synas i vår marknadsföring.

Eventkalendern hittar du här.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Kompetensspridning deltar i driften av Nätverket för hållbart byggande som finns i Umeå. Nätverket startade 2008/2009 med syftet att öka hållbarheten kring planering, byggnation och förvaltning i det kalla klimat vi har i norra Europa. Detta ska ske genom att öka samverkan mellan företag och organisationer inom hela bygg och förvaltningskedjan. För att på så sätt skapa en marknad för hållbara hus, bidra till en snabbare omställning till ny teknik och skapa handling i bygg och förvaltningskedjans alla länkar.

Forskning visar att investering i relationer och att dela kompetenser är framgångsfaktorer för strategiska nätverk, med utgångspunkt i det arbetar nätverket med utbildning, utvärdering och kommunikation för att stärka samverkan bland medlemmarna. Koordinator för Nätverket är Mikael Jalmby på Esam AB.

IT-INNOVATIONER

Förutom ovanstående verksamhet säljer Kompetensspridning även olika IT-innovationer och appar, däribland ett aktivitetskort på nätet, ApN. ApN är en tjänst för närvarorapportering som ligger till grund för aktivitetsbidrag, vilken både sparar tid och miljö.

Läs mer här: APN – ett aktivitetskort på nätet

Ledning

Fredrik Lundberg, verkställande direktör
Karin Hedlund, styrelseordförande

Contact

Mer info

Besöksadress:
Umeå Kommunföretag
Rådhusesplanaden 8, 2tr.

Växel: 090-16 10 00

About us

Kompetensspridning i Umeå AB ägs av Umeå Kommunföretag AB