APN - ett aktivitetskort på nätet

APN är en tjänst för närvaroregistrering av bidragsgrundande aktiviteter, som automatiskt räknar ut hur mycket bidrag en förening är berättigad till enligt kommunens regelverk. För kommunen skapar APN en lättöverskådlig sammanställning över läget för alla föreningar vid varje given tidpunkt, genom att ersätta den gamla tidsödande pappersredovisningen.

Genom samarbete med flertalet andra system, kan kommuner tillåta att registrering sker externt, och bara låta APN sköta den formella bidragsansökan.

APN sparar tid, pengar och miljö

Sedan lanseringen i Umeå 2006 har redovisningen på papper fasats ut, för att sedan 2009 enbart ske direkt i APN. Minskad pappersredovisning innebär förbättrad miljö, samtidigt som automatiseringen innebär att resurser kan användas till annat än att sammanställa bidragsansökningar.

Över 50 kommuner samarbetar

Tillsammans är vi i dag över 50 kommuner, från norr till söder, som nyttjar systemet och samarbetar för att utveckla systemet vidare.

Det kommunala bolaget Kompetensspridning i Umeå AB ansvarar för försäljning och utveckling, med stöd från Umeå kommun. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Fredrik Röst enligt uppgifter till höger

Kontakt

Användarfrågor:
090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett e-brev till apn@umea.se.

Frågor om bidrag eller regelverk:
Kontakta bidragshandläggare vid din kommun.

Systemfrågor:
Fredrik Röst
Umeå kommun, fritid
090-16 16 57
fredrik.rost@umea.se

Manualer

För mobilen

Registrera nya aktiviteter genom APN:s mobilanpassade gränssnitt:

Om oss

Kompetensspridning i Umeå AB ägs av Umeå Kommunföretag AB