Våra bolag

Det finns idag totalt 18 kommunföretag. Av dessa är det åtta bolag som ägs till 100 procent av Umeå Kommunföretag AB.

Tio företag är delägda av Umeå Kommunföretag AB och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara privata aktörer eller myndigheter.

Nya bolag bildas och avvecklas efter behov. Ibland säljs företag eller läggs vilande. Några av kommunföretagen har också egna dotterbolag

Helägda dotterbolag

UMEVA sköter dricksvatten, avfallsprodukter och återvinning.
Upab tillhandahåller parkeringar och driver parkeringsrörelse.

Delägda dotterbolag

Väven äger och förvaltar kulturhus, hotell och restauranger.
Västerbottens museum är länets största besöksmål.
Umeå Biotech Incubator är en toppmodern bioteknisk inkubator.
Umeå Science Park logotyp
Umeå Science Park skapar tillväxtmiljö för akademi, samhälle och näringsliv.
Nolia arrangerar mässor och seminarieprogram.