Styrelse

Vår styrelse består av politiker.

 — Umeå kommunföretags uppdrag är att ombesörja att medborgarna får den kvalitét som efterfrågas, nu och i framtiden.

UKF förvaltar och hjälper kommunalt ägda bolag

Ersättare

Moa Brydsten
(S)
Andreas Lundgren
(S)
Lena Andersson
(M)
Nils Larsen
(MP)
Igor Hell
(M)
Maja Westling
(C)
Ellen Ström
(V)

Lekmannarevisorer

Per-Erik Evaldsson
(S)
Ewa Miller
(M)