Language

Styrelse

Vår styrelse består av politiker.

 — Umeå kommunföretags uppdrag är att ombesörja att medborgarna får den kvalitét som efterfrågas, nu och i framtiden.

UKF förvaltar och hjälper kommunalt ägda bolag

Ersättare

Moa Brydsten
(S)
Andreas Lundgren
(S)
Carin Nilsson
(S)
Elmer Eriksson
(M)
Åsa Bäckström
(V)
Maja Westling
(C)
Peder Westerberg
(L)

Lekmannarevisorer

Per-Erik Evaldsson
(S)
Ewa Miller
(M)