Styrelse

Vår styrelse består av politiker.

 — Umeå kommunföretags uppdrag är att ombesörja att medborgarna får den kvalitét som efterfrågas, nu och i framtiden.

UKF förvaltar och hjälper kommunalt ägda bolag
Hans Lindberg porträttbild

Hans Lindberg

Kommunalråd (S), ordf.
Anders Ågren porträttbild

Anders Ågren

Kommunalråd (M), vice ordf.

Janet Ågren

Kommunalråd (S)

Tomas Wennström

(S)

Bore Sköld

(V)

Mattias Larsson

(C)

Ersättare

Moa Brydsten
(S)
Andreas Lundgren
(S)
Lena Andersson
(M)
Nils Larsen
(MP)
Igor Hell
(M)
Maja Westling
(C)
Ellen Ström
(V)

Lekmannarevisorer

Per-Erik Evaldsson
(S)
Ewa Miller
(M)