Tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Text till tal

All text som är tillgänglig på hemsidan går att markera och spela upp. Detta stöd fungera på datorer, surfplattor och smartphones. 

Observera att ljudet på din enhet måste vara påslaget, vissa smartphones spelar inte upp ljud från webbläsaren om telefonen är satt i stör ej-läge.

Markerad text för text till tal
Printscreen på markerad text i en smartphone.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ukf.umea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kontaktar oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll på den här webbplatsen som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt. Vår ambition är att lansera en uppdaterad webbplats i början av år 2021 och att denna ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad gäller innehåll på nuvarande webbplats som inte är helt tillgängligt åberopar Umeå Kommunföretag AB undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen publicerades den 15 april 2021.

Redogörelsen publicerades senast 20 november 2020.