AB Bostaden


Bostaden är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 14 000 lägenheter i Umeå. Bolaget är den största uthyraren av studentbostäder och hyr även ut kommersiella lokaler. För närvarande arbetar cirka 185 personer inom företaget.
 
AB Bostadens strävan är att erbjuda det bästa boendet i Umeå — med långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö. Bostadens kärnvärden utgår från alla människors lika värde med värdeorden öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Hyresgäster och medarbetare ska känna stolthet, trygghet och gemenskap.


Bostaden medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv plats för tillväxt, genom att både förvalta befintliga fastigheter på ett bra sätt och bygga nya, goda boendemiljöer. Företaget jobbar hårt med den ekologiska hållbarheten inom områdena energiförbrukning, sophantering, byggande och material samt transporter.

Kontakt

AB BOSTADEN I UMEÅ

090-17 75 00

Kundcenter

090-17 77 00

kundcenter@bostaden.
öppnas i nytt fönster
umea.se

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Margareta Rönngren

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Jerker Eriksson

Mer information

Dotterbolag

Kommunicera i Umeå AB

AB Bostaden parkering i Umeå