European CBRNE Training Center AB


European CBRNE Training Center AB, förkortat ECTC, är ett marknadsbolag som bildats för att utveckla, marknadsföra och sälja övningar inom områdena säkerhet och sårbarhet, med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska och nukleära (R/N) samt explosiva (E) ämnen. ECTC arbetar på den lokala marknaden såväl som på den globala och vänder sig till myndigheter, företag och organisationer inom krishanteringsbranschen. 


ECTC bygger sin verksamhet på de unika kompetenser och infrastruktur för CBRNE forskning och utveckling som finns i Umeå. Företagets mål är att samordna, paketera och marknadsföra avancerade CBRNE skydd och beredskap produkter och tjänster, som utvecklas och erbjuds i samarbete med framstående partners i branschen, vilket ger bolaget världsledande kompetens inom CBRNE-området.


ECTC erbjuder bland annat träning och praktiska övningar i fält och på laboratorium, samt tester av utrustning och validering av metoder. Målet är att förbättra kundens beredskap inför eventuella CBRNE-incidenter.


Bolaget är ägs till hälften av Umeå Kommunföretag AB och till hälften av
Uminova Holding AB.

Kontakt

European CBRNE Training Center AB

European CBRNE Training Center AB c/o Europeiska CBRNE-centret
Umeå universitet
KBC-huset

901 87 Umeå


Tel: +46 70 649 66 45

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Agneta Marell

STYRELSEMEDLEM och

FÖRESTÅNDARE

Europeiska CBRNE-centret Umeå Universitet

Per-Erik Johansson

mer information