INAB - Infrastruktur i Umeå AB


INAB - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.


INAB ansvarar för utvecklingen av Umeås godsbangård NLC Terminal samt logistikområdet NLC Park. INAB förvaltar tre resecentrum, Umeå Östra, Hörnefors och Umeå C. Inom INAB finns bl.a.a dotterbolagen Dåva Terminal samt Umeå Vagnverkstad.


INAB är sedan 2013 även Umeå Kommuns företrädare i järnvägs- och sjöfartsfrågor. Det innebär bl.a. att bolaget företräder kommunen i kontakter med myndigheter.


Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen och effektiv arbetsprocess genom förbättrad koordinering och tydliga ansvarsförhållanden. Uppdraget innefattar även att bevaka finansieringsmöjligheter i det fortsatta arbetet med att utveckla Umeå som en central nod för transport och logistik.

Kontakt

Infrastruktur i Umeå

090-71 80 00

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Lennart Holmlund

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Mikael Salomonsson

Mer information

Dotterbolag