Umeå Energi AB

Umeåbornas eget energiföretag arbetar både för en enklare vardag för alla kunder och en hållbar framtid i regionen.


Umeå Energi har ett av Sveriges säkraste elnät, erbjuder alltid 100 procent förnybar el samt samhällsnyttig fjärrvärme från kraftvärmeverket Dåva. Stadsnätet ume.net förser Umeåborna med västvärldens snabbaste bredband, med upp till 1000 Mbit överföringshastighet. Umeå Energi är med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Kärnverksamhet handlar om att ha ett väl utbyggt elnät med väldigt få avbrott. Årligen investerar företaget cirka 80 miljoner kronor i näten för att öka säkerheten och hänga med när staden Umeå växer.


Via det öppna stadsnätet ume.net binds Umeå ihop – och Umeåborna kopplas ihop med världen. ume.net erbjuder västvärldens snabbaste bredband i ett nät med 1 250 kilometer optofiberkabel och mer än 67 700 kilometer fiber i stan.


Tack vare ett väl utbyggt fjärrvärmenät har Umeåborna sänkt sina utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar väsentligt. Hjärtat i det kloka värmesystemet i Umeå är det toppmoderna kraftvärmeverket Dåva, där även avancerad miljöforskning pågår.

 

Umeå Energi tar också ett socialt ansvar  genom att exempelvis stötta skol- och utbildningsprojekt, ungdomssatsningar, sociala projekt samt olika idrotts- och kulturprojekt i Umeå.


dotterbolag

Umeå Energi har även följande dotterbolag;

Umeå Energi Elhandel AB
Umeå Energi Elnät AB
Umeå Energi UmeNet AB
Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Kontakt

UMEÅ ENERGI AB

090-16 00 00
umea.energi@umea
energi.se

Kundservice

090-16 00 20

kundservice@umea
energi.se

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Emma Vigren (s)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Jan Ridfeldt

Mer information