Västerbottens museum AB


Västerbottens museum är Umeå och länets största besöksmål med 200 000 besökare per år. Här kan besökarna ta del av allt från konst, dokumentärfotografi, arkeologi, kulturhistoria till berättarkvällar och stickkaféer.


Västerbottens museum är ett av 23 länsmuseer i Sverige och har i uppdrag att samla, vårda och visa de västerbottniska kulturarven. En stor och viktig verksamhet vid museet bedrivs inom Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, med ett flertal utställningar per år, seminarier och program. Basen för centrumet är den bildskatt som Sune Jonsson lämnade efter sig och som nu förvaltas av museet. I fotoarkivet finns mer än fyra miljoner bilder från en rad fotografer och många privata samlingar.


Barn och unga är en prioriterad målgrupp och genom skolprogram erbjuds alla skolor i länet aktiviteter. Barnverksamheten Minimus har funnits vid museet i mer än 30 år och är öppen för alla att delta i, utan kostnad.


Museet arbetar aktivt med mångfalds- och tillgänglighetsfrågor i ett brett perspektiv; etniskt, sexuellt och fysiskt. Genom olika samarbeten breddar vi såväl utbudet av program och aktiviteter som målgrupper som vill besöka museet.


Verksamheten styrs av ägardirektiv från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Museet erhåller också statliga medel från Kulturrådet.

Kontakt

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

090-16 39 00

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Anders Lidström (S)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ulrica Grubbström

Mer information