Kollektivtrafiken i Umeå

Kollektivtrafik Umeå

Umeå Kommunföretag har, utöver sin roll som koncernledning, även uppdraget att ansvara för kollektivtrafiken i Umeå kommun. I uppdraget ingår att planera, utveckla och upphandla trafikutövare tillsammans med Länstrafiken.

Inom vårt ansvarsområde ryms:

  • Ultra – lokaltrafiken i Umeå
    I det samverkansprojekt som drivs inom ramen för Ultra är målsättningen att fördubbla marknadsandelen fram till år 2020. Idag görs 8, 5 miljoner bussresor per år. Sedan 2005 har resandet med Ultras bussar ökat med cirka 100 procent.

  • Övrig busstrafik med start- och slutpunkt inom Umeå kommun
    Detta inkluderar busslinjer som trafikerar mellan Umeå och övriga större tätorter, bland annat busstrafik till/från Sävar och Holmsund/Obbola

  • Ringbilstrafiken i Umeå kommun
    Tanken med ringbilstrafiken är att det ska finnas en möjlighet i landsbygd, där det är långt till närmaste busslinje eller serviceort, att ta sig till och från en linje eller till och från en serviceort med hjälp av taxibil.

  • Den färjetrafik som under sommarhalvåret bedrivs mellan Norrbyskär och Norrbyn.

Miljöfokus

Umeå Kommunföretag arbetar för att bussåkandet ska bli så miljövänligt som möjligt när det gäller buller och utsläpp. Som en del i detta arbete tecknade kommunen hösten 2012 ett avtal med Umeåföretaget Hybricon om världens två första fabriksnya snabbladdningsbara elbussar. Denna samverkan har utvecklats, vilket gör att lokaltrafiken i Umeå idag trafikeras ned nio helelektriska bussar. Sedan mars 2017 är Umeås lokaltrafik helt fossilfri.

Tidtabeller och reseplanering

Mer information om busstrafiken i Umeå och länet, tidtabeller med mera, hittar du på på webbplatsen tabussen.nu.

Se även Ultras reseplanerare.